strona domowa
strona domowa
Komunikat Burmistrza Pruchnika w sprawie publicznego losowania spośród zgłoszonych kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum

Na podstawie art. 13 § 4 ustawy o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 507), tj. z dnia 20 lutego 2015 roku Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz w związku z art. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003 r., nr 74, poz. 670 i 671)

informuje się,

że w dniu 14 sierpnia 2015 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku (parter, pokój nr 15), odbędzie się publiczne losowanie spośród zgłoszonych kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Pruchnik w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Losowanie dotyczy następujących obwodowych komisji ds. referendum:

  • Nr 1 w Hawłowicach – zgłoszono 9 kandydatów
  • Nr 2 w Jodłówce - zgłoszono 9 kandydatów
  • Nr 3 w Kramarzówce - zgłoszono 9 kandydatów
  • Nr 5 w Pruchniku Górnym - zgłoszono 9 kandydatów
  • Nr 7 w Świebodnej - zgłoszono 9 kandydatów
  • Nr 11 w Pruchniku Dolnym - zgłoszono 9 kandydatów

Więcej informacji na temat referendum można pobrać ze stron:

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

  Wejscia: 844