strona domowa
strona domowa
Konserwacja DODGE’A – Bojowego Samochodu Pożarniczego ze zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku
piątek, 13 czerwca 2014 06:52

Samochód marki Dodge WC 51, ¾ tony, z napędem na cztery koła wyprodukowany w latach 1943 – 1944 w Stanach Zjednoczonych  był dostawą z przydziału UNNRA – organizacji międzynarodowej utworzonej w 1943 r. w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin w celu udzielania pomocy obszarom wyzwolonym w Europie po II wojnie światowej. Choć był to samochód wojskowy, to po przystosowaniu go do celów strażackich został wyposażony w podstawowy sprzęt gaśniczy, węże oraz motopompę. Umieszczone po obu stronach skrzyni ładunkowej ławki pozwoliły przewozić do akcji nawet 8 strażaków.

Samochód ten użytkowany był od początku lat 60. XX w. przez Ochotnicze Straże Pożarne m.in. OSP Pruchnik, OSP Kańczuga i OSP Świętoniowa, gdzie po ponad 20 latach służby w 1987 r. trafił do zbiorów Muzeum w Przeworsku.

Konserwacja samochodu pozwoli na podniesienie jego walorów estetycznych, a także zabezpieczenie oryginalnych części przed procesem degradacji. W znacznym stopniu będzie ona polegała na wymianie tych części, których nie da się przywrócić do stanu używalności zgodnie ze specyfikacją amerykańskiej firmy Chrysler. Samochód nigdy nie był eksponowany na ekspozycji stałej Działu Historii Pożarnictwa, ze względu na zły stan jego zachowania.

Odrestaurowany samochód będzie stanowił jeden z ważniejszych eksponatów przyciągających uwagę zwiedzających muzeum. Ten zabytek i eksponat o niezwykłych walorach ekspozycyjnych, a także unikat w skali kraju wzbogaci stałą ekspozycję Działu Historii Pożarnictwa, a także będzie mógł niejednokrotnie uświetnić imprezy odbywające się w naszej placówce. Posiada on udokumentowaną historie i stanowi jeden z nielicznych tego typu pojazdów znajdujących się w muzeach pożarnictwa w Polsce.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wojciech Kruk
Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

 

  Wejscia: 1194