strona domowa
strona domowa
III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku
niedziela, 15 maja 2011 17:01

 

W dniu 11.05.2011 roku w miejscowości Rozbórz Długi odbył się III Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku. Dokonano na nim podsumowania pięcioletniej pracy gminnej organizacji strażackiej oraz wybrano władze na nową kadencję.

Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP dh Andrzej Pilch, który powitał przybyłych gości, wśród których byli m.in.:

  • Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Przemyślu dh Adam Szumełda,
  • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarosławiu dh Stanisław Górski,
  • Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Jarosławiu st. kpt. dh Zygmunt Jasiłek,
  • Starosta powiatu jarosławskiego – Pan Jerzy Batycki,
  • Wice starosta powiatu jarosławskiego – Pan Józef Szkoła,
  • Burmistrz Pruchnika – Pan Wacław Szkoła,
  • Radny powiatu jarosławskiego – Pan Marian Romanik
  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku Pan Władysław Flak,

oraz delegaci i przedstawiciele OSP ze wszystkich jednostek Gminy Pruchnik.

Następnie wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania, po czym przewodniczący, dh Władysław Flak odczytał Regulamin Zjazdu. W dalszej kolejności Prezes Zarządu Gminnego, dh Andrzej Pilch, odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu minionej kadencji.

Ogółem na terenie Gminy Pruchnik istnieje 11 jednostek OSP, strażaków czynnych jest 395, honorowych 50 i 31 wspierających. Jedna jednostka należy do KSRG.

Podczas Zjazdu dh Zdzisław Szkoła został wyróżniony za oddanie i ofiarność w ponad 30 – letniej służbie jako Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Skład nowo wybranego Zarządu Gminnego przedstawia się następująco:

Prezes - dh Marek Potyrała
Wiceprezes - dh Stanisław Kucab
Wiceprezes - dh Krzysztof Zaleski
Komendant gminny - dh Andrzej Pilch
Sekretarz - dh Piotr Dragan   
Skarbnik - dh Józef Szkoła
Członek prezydium - dh Stanisław Szkoła

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący - dh Marian Romanik
Wiceprzewodniczący - dh Szkoła Andrzej
Sekretarz - dh Dragan Józef

Wybrano również przedstawicieli do Zarządu i delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Po wyborze nowych władz głos zabrali zaproszenie goście, po czym zebranie dobiegło końca, a zjazd zakończył smaczny posiłek przygotowany przez gospodarzy.

 

  Wejscia: 2479