strona domowa
strona domowa
Otwarcie Izby Pamięci Generała Marka Papały
środa, 25 czerwca 2014 19:14

25 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruchniku, otwarta została Izba Pamięci tragicznie zmarłego przed 16 laty Komendanta Głównego Policji – generała Marka Papały.

Urodził się 4 września 1959 roku w Pruchniku. Najstarszy z trojga rodzeństwa, wychowywał się w niezamożnej rodzinie. Liceum ogólnokształcące skończył w pobliskim Jarosławiu.

Służbę w Milicji Obywatelskiej rozpoczął w 1979 jako ochotnik w Batalionie Centralnego Podporządkowania (BCP) w ramach odbywania zasadniczej służby wojskowej. W latach 1980 - 1983 student - podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, gdzie po ukończeniu pozostał jako wykładowcą zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. 1 września 1989 roku rozpoczął pracę na stanowisku inspektora w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Z inspektora Marek Papała w błyskawicznym tempie awansował na naczelnika, zastępcę dyrektora, by po niecałych trzech latach pracy w Komendzie Głównej zostać dyrektorem całej policyjnej drogówki. Nim to nastąpiło w 1990 roku przyszły generał doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim. W 1995 awansował na zastępcę Komendanta Głównego Policji. Na początku 1997 roku został szefem polskiej policji. Był najmłodszym w historii powojennej Polski generałem i komendantem głównym policji. 25 czerwca 1998 został zastrzelony przed swoim mieszkaniem na Mokotowie. Pochowany został w rodzinnym Pruchniku.

Z inicjatywy rodziny zmarłego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej oraz Burmistrza Pruchnika została utworzona, Izba Pamięci jako wyraz hołdu i pamięci dla naszego rodaka. Wśród zbiorów znajdują się min. mundur  generalski  ufundowany przez  Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji, szabla ufundowana przez Porozumienie Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego, publikacje naukowe przekazane przez Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie, dokumenty szkolne ze Szkoły Podstawowej w Pruchniku, fotografie przekazane przez rodzinę oraz kronika prowadzona własnoręcznie przez ojca Marka Papały, Pana Jana Papałę. Izba Pamięci powstała przy finansowym wsparciu Burmistrza Pruchnika Pana Wacława Szkoły.

Uroczyste otwarcie Izby Pamięci Generała Marka Papały rozpoczęło się od złożenia kwiatów na grobie zamordowanego gen. Marka Papały przez zaproszonych gości, służby mundurowe, rodzinę oraz przedstawicieli lokalnego samorządu.

Kolejnym punktem była Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Flak.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Pruchnika Pan Wacław Szkoła który w imieniu samorządu Gminy Pruchnik, dyrekcji szkoły oraz rodziny powitał zgromadzonych gości w osobach:

 • Rodzinę Pana generała - Ojca - Jan Papała,  Żonę - Małgorzatę Papała, Brata - Andrzeja Papała, Siostrę - Krystynę Bogdanowicz,
 • Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - nadinspektora Zdzisława Stopczyka,
 • Ks. Dziekana Kazimierza Trelkę,
 • Duszpasterza Policji - ks.  Marka Buchmana,
 • Pełnomocnika Marszałka Województwa Podkarpackiego z Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego - Waldemara Szumny,
 • Pełnomocnika wojewody z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego – Stanisława Rysza,
 • Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie – Józefa Bąk,
 • Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu – Bartłomieja Galanty,
 • Przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” woj. Podkarpackiego – Leszka Pelc,
 • Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie – Roberta Moskal,
 • Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie - mł. insp. Wiesława Dybaś,
 • Radnego Rady Powiatu Jarosławskiego - Mariana Romanika,
 • Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu –mł. inspektora Wacława Cząstkę,
 • Kierownika Posterunku Policji w Pruchniku – asp. sztab. Wojciecha Mikłasza,
 • Pełniącą obowiązki Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu - mł. asp. Agnieszkę Łakota,
 • Starszego Wizytatora Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu – Pana Augustyna Jędruchów,
 • Członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej – Panią Marię Gwizdała,
 • Wychowawczynię Pana generała w Szkole Podstawowej – Panią Wacławę Kostra,
 • Wychowawczynię w LO– Panią Zuzannę Kobierzyńską,
 • Nauczycielkę j. polskiego w LO – Panią Jadwigę Dyr,
 • Dyrekcję oraz nauczycieli SP Nr 1 w Pruchniku,
 • Kapelmistrza Orkiestry Dętej w Pruchniku – Pana Zbigniewa Bratkowskiego,
 • Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pruchnik,
 • Radnych Rady Miejskiej w Pruchniku na czele z Przewodniczącym Panem Władysławem Flakiem,
 • Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedla z terenu gminy Pruchnik,
 • Przybyłych zaproszonych, a nie wymienionych gości.

Pan Burmistrz podziękował wszystkim za pamięć, za to że pomimo braku wyjaśnień dotyczących jego tragicznej śmierci spotykają się co roku by pielęgnować pamięć o tym wielkim synu Pruchnickiej Ziemi. Niech otwierana dzisiaj Izba Pamięci będzie przypomnieniem że nie tak powinno się kończyć życie młodego, zdolnego i pracowitego człowieka. Na koniec podziękował wszystkim którzy pracowali i wspierali powstanie tej Izby oraz angażowali się podczas organizowania wszelkich imprez które są związane z gen. Markiem Papałą.

W kolejnych wystąpieniach wspominana była postać Marka Papały,  zachowana w pamięci jego rodziny, bliskich przyjaciół i nauczycieli.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku przygotowali krótką część artystyczną pod kierunkiem Pani Aliny Szykuły oraz Edyty Kochanowicz, natomiast Pani Paulina Szkoła-Pecek przygotowała prezentację dotyczącą postaci gen. Marka Papały.

Następnie Zgromadzeni goście udali się do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, aby dokonać uroczystego otwarcia Izby Pamięci Generała Marka Papały. Po przecięciu wstęgi została przekazana na ręce Pana Burmistrza szabla generalska ufundowana przez Porozumienie Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. Po uroczystym otwarciu wszyscy mogli zwiedzić  Izbę Pamięci. Ci co znali go bliżej mogli dzięki znajdującym się tam eksponatom powspominać lata życia Generała, a inni poznać bliżej jakim był człowiekiem.

Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w przygotowania tej uroczystości, oraz przyczynili się do powstania tego miejsca upamiętniającego naszego rodaka, aby pamięć po nim nie zaginęła a jego postać była wzorem do naśladowania.

 

  Wejscia: 6059