strona domowa
strona domowa
KARTA DUŻEJ RODZINY

Informuje się, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór, jest spersonalizowana, co oznacza to, że znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W Urzędzie Miejskim w Pruchniku wydawaniem Karty Dużej Rodziny zajmować będzie się Ośrodek Pomocy Społecznej i w nim należy złożyć wniosek. Już od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski. Może go złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

W przypadku, gdy w gminie jest wprowadzony samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym, ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy w instytucjach kultury. Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone będą specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w tak oznaczonym punkcie zakupu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

W przypadku, gdy karta zostanie zgubiona, skradziona lub utracona w inny sposób, zostanie wydany jej duplikat. Aby otrzymać duplikat karty konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie duplikatu i wniesienie opłaty 8,76 zł.

  Wejscia: 5942