strona domowa
strona domowa
III Rocznica Posadzenia Dębu Pamięci oraz 75 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
poniedziałek, 08 września 2014 21:30

W dniu 07 września 2014 roku w Świebodnej odbyły się obchody 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz III rocznica posadzenia „Dębu Pamięci” Aspirantowi Policji Państwowej Leonowi Barszczakowi, zamordowanemu strzałem w tył głowy przez NKWD w Twerze w 1940 r. Żona Leona Barszczaka umarła nie wiedząc nic o losach męża, który przez wiele lat po zakończeniu wojny był poszukiwany przez Czerwony Krzyż, a w latach pięćdziesiątych oficjalnie uznany za zmarłego. Dopiero wnuczka Aspiranta Policji znalazła na liście katyńskiej imię i nazwisko identycznie brzmiące jak jej dziadka. Dzięki Federacji Rodzin Katyńskich udało się ustalić, że Leon Barszczak  został zamordowany w Twerze przez NKWD, a nie przez UPA jak myślała Rodzina przez kilkadziesiąt lat.

Pierwszym punktem programu była Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Mszę koncelebrował ks. Bp Stanisław Jamrozek wspólnie z Archiprezbiter Andrzejem Surowcem – proboszczem Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu oraz ks. Jerzym Jakubcem - proboszczem parafii Jodłówka. Orkiestra wojskowa, asysta honorowa 21 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej w Jarosławiu oraz poczty sztandarowe uświetniły koncelebrę. Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli w orszaku na miejsce posadzenia Dębu Pamięci. Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętnia jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana na rozkaz Stalina w Katyniu, Miednoje, Twerze lub Charkowie przez NKWD. Mordu dokonano na 21 857 polskich obywatelach – jeńcach wojennych: oficerach Wojska Polskiego, oficerach i podoficerach KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Następnie głos zabrał ks. Prałat Archiprezbiter Andrzej Surowiec, który odmówił krótką modlitwę. Pani porucznik Agata Tomczyk odczytała Katyński Apel Poległych, a asysta honorowa 21 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej w Jarosławiu oddała trzy salwy na cześć zamordowanego Leona Barszczaka i ku pamięci wszystkich ofiar katyńskich. Na koniec, przed tablicą pamiątkową, złożone zostały kwiaty przez przedstawicieli wojska, policji, straży pożarnej oraz lokalnych władz samorządowych, po czym orszak przeszedł pod remizę OSP w Świebodnej gdzie nastąpiła część artystyczna programu w wykonaniu zespołu Equale z Pruchnika. Na koniec uroczystości głos zabrali:

  • Józef Szkoła - Wicestarosta Jarosławski
  • Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika
  • Mariusz Trojak - w imieniu Mieczysława Golby Posła na Sejm RP
  • Henryk Szczepanik - w imieniu Mieczysława Kasprzaka Posła na Sejm RP
  • Krystyna Potyrała - Wice Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pruchniku

Wszyscy zabierający głos goście podkreślali w swoich wystąpieniach, jak ważna jest pamięć i prawda o zbrodniach dokonanych na naszych rodakach  w Katyniu, Miednoje, Twerze, Charkowie i innych miejscach. Pamięć ta stanowi o naszej tożsamości narodowej. Słowa Jana Pawła II najlepiej oddają to, o czym mówili w swoich wystąpieniach: Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.

Organizatorami tych obchodów było Stowarzyszenie "Tradycja i Rozwój" w Świebodnej, na czele z Panią Prezes dr Bożeną Majchrowicz.

Uroczystości zorganizowane w ramach PROJEKTU: ”Zorganizowanie sympozjum związanego z kultem Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, trzeciej rocznicy posadzenia "Dębu Pamięci" w Świebodnej oraz 75-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej”, operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

  Wejscia: 2333