strona domowa
strona domowa
Święto Patrona Miasta i Gminy Pruchnik
wtorek, 16 września 2014 11:21

W dniach 12 – 14 września życie naszej lokalnej społeczności skupiło się na doniosłym wydarzeniu, którym było uroczyste ustanowienie naszego rodaka Bł. Ks. Bronisława Markiewicza Patronem Miasta i Gminy Pruchnik.

Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku, na terenie obecnej Archidiecezji Przemyskiej jako szóste z jedenastu dzieci Jana Markiewicza, ówczesnego burmistrza miasta, i Marianny Gryzieckiej. W domu rodzinnym otrzymał bardzo staranną formację religijną. W 1863 roku, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, młody Bronisław wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 15 września 1867 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po sześciu latach pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza w Harcie i w Katedrze w Przemyślu, chcąc lepiej przygotować się do pracy z młodzieżą, studiował przez dwa lata pedagogikę, filozofię i historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1875 mianowany proboszczem w miejscowości Gać a dwa lata później w Błażowej. Od 1882 wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 25 marca 1887 roku złożył śluby zakonne na ręce św. Jana Bosko. 23 marca 1892 roku został proboszczem w Miejscu Piastowym. Ksiądz Bronisław Markiewicz, oprócz zwyczajnej działalności parafialnej, zajął się wychowaniem młodzieży biednej i osieroconej, poświęcając się dla niej bez reszty.

Otworzył w Miejscu Piastowym zakłady wychowawcze, które zapewniały wychowankom pomoc materialną i duchową. W 1897 roku zdecydował się założyć dwa nowe Zgromadzenia Zakonne Św. Michała Archanioła. Założyciel świeckiego stowarzyszenia o nazwie „Powściągliwość i Praca”.
Już za swojego życia uważany był za sługę Bożego, który swoimi cnotami i heroiczną miłością Boga i ludzi zadziwiał całą Polskę i budował ją swoim przykładem.

Mieszkańcy naszej Gminy z dumą pamiętają o swoim rodaku i jego zasługach. Bieg o Memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, Regionalny Festiwal Piosenki „Malin Koszyk”, Pielgrzymka Dziękczynna śladami Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, koncerty, odczyty i sympozja to liczne przykłady popularyzowania jego sylwetki, dlatego rodacy – Pruchnicznie i mieszkańcy pozostałej części gminy od 2011 r. czynili starania, aby nie tylko Rada Miasta potwierdziła taki Patronat, ale także Stolica Apostolska.

Historia zapisała już w Księgach dla potomnych, jako związanych z tym wydarzeniem: Akcję Katolicką, Urząd Miasta z Burmistrzem Wacławem Szkołą, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej z jej prezesem Aleksandrą Wdowik, Zgromadzenia św. Michała Archanioła, z ich wyższymi przełożonymi, ks. proboszcza Kazimierza Trelkę i przede wszystkim ks. aba Józefa Michalika, który przeprowadził procedurę kościelną.

Przekazanie aktu nadania patronatu odbyło się podczas uroczystej Mszy św. w niedzielę 14 września , której przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek. Tuż po Ewangelii został uroczyście odczytany akt wydany przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,  najpierw po łacinie a potem po polsku. Uczynili to: ks. proboszcz Kazimierz Trelka i ks. Kazimierz Radzik – Przełożony Generalny Zgromadzenia  Św. Michała Archanioła. W homilii ks. Biskup ukazał drogę powściągliwości i pracy, którą kierował się w życiu bł. Bronisław, jako wyzwanie i zobowiązanie, wynikające z takiego patronatu dla Miasta i Gminy Pruchnik.
Eucharystię sprawowało wielu kapłanów, wśród nich Archiprezbiter Jarosławski ks. Andrzej Surowiec, michalici z Ojcem Generałem i Zarządem Zgromadzenia, proboszcz tutejszej parafii - ks. Kazimierz Trelka. Modliły się także siostry michalitki, z m. Natanaelą Bednarczyk – Przełożoną Generalną i swoim Zarządem. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści w osobach:

 • Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP
 • Andrzej Matusiewicz – Senator RP
 • Lucjan Kuźniar – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 • Józef Szkoła – Wicestarosta Jarosławski
 • Henryk Szczepanik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
 • Marian Romanik - Rady Rady Powiatu Jarosławskiego
 • Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika
 • Stanisław Kłopot - Zastępca Burmistrza Pruchnika
 • Renata Mikłasz - Skarbnik Gminy Pruchnik
 • Robert Grządziel - Sekretarz Gminy Pruchnik
 • Władysław Flak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Mariusz Trojak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
 • Krystyna Potyrała - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Pruchniku

oraz Radni Rady Miejskiej w Pruchniku, sołtysi, prezesi OSP, dyrektorzy szkół.

Piękno liturgii tworzyli wierni, którzy czynnie zaangażowali się w jej sprawowanie. Orkiestra dęta przy OSP Nr I w Pruchniku, Chór z Pruchnika Górnego, Poczty Sztandarowe, Honorowa Straż Bożego Grobu i Ochotnicza Straż Pożarna podnosili rangę tego wydarzenia. Na zakończenie uroczystości ks. Biskup  poświęcił duży obraz bł. Bronisława, który znajdzie swoje miejsce w Urzędzie Miejskim.

Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła okazały swoją wdzięczność dla Pruchnika za miłość do naszego Założyciela Zgromadzenia i za szerzenie jego kultu przez odznaczenie medalem Benemerenti Rady Miejskiej na ręce Burmistrza Pruchnika Wacława Szkoły oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej na ręce prezes Aleksandry Wdowik. Wręczenia medali dokonali przełożeni generalni: ks. Kazimierz Radzik i m. Natanaela Bednarczyk, a laudacje odczytali: Radca Generalny ks. Leszek Przybylski oraz Radna i Ekonomka Generalna s. Łucja Ożóg.

Po Eucharystii w uroczystym przemarszu, z kwiatami w rękach, udano się na ulicę Cichą, aby na miejscu rodzinnego domu, przed pomnikiem Patrona, złożyć hołd i pomodlić się o jego kanonizację.

Druga część uroczystości o charakterze radosnego świętowania miała miejsce na pruchnickim rynku. Tam orkiestra dęta, dzieci i młodzież ze szkół im. Bł. Ks. Br. Markiewicza oraz zespół "Twoje Niebo", przez muzykę, recytacje, śpiew i taniec, oddawali z radością chwałę Bogu za Wielkiego Rodaka.

 

  Wejscia: 3226