strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku.
środa, 08 czerwca 2011 20:26

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2011r. o godz. 900 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Porządek obrad VII Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z VI Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 r.,
  2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok,
  3) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  5) w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży,
  6) w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży,
  7) w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży,
  8) w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży,
  9) w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pruchnik na lata 2008 – 2015,
  10) w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Pruchniku,
  11) w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego z okazji odzyskania przez Pruchnik praw miejskich.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.


Władysław Flak                   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku

  Wejscia: 1889