strona domowa
strona domowa
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015.
piątek, 17 czerwca 2011 05:45

 

Rada Miejska w Pruchniku informuje, że w bieżącym roku odbędą się wybory ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, z tym, że kandydatów na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

 


  Wejscia: 1816