strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 03 marca 2015 14:16

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 4 marca 2015 r. (środa) o godz. 1400 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z IV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok,
  2. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2015 rok,
  3. w sprawie opłaty targowej,
  4. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  5. w sprawie podziału Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania.
 7. Interpelacje i wolne wnioski .
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1208