strona domowa
strona domowa
JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA PRUCHNIKA
środa, 10 czerwca 2015 12:04

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pruchniku w dniu 9 czerwca 2015 r. radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi - Wacławowi Szkole absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku, bowiem dotyczy udzielenia absolutorium z wykonania budżetu, w tym wypadku za rok 2014, obecnie urzędującemu burmistrzowi. Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wniosku o udzielenie absolutorium wraz z pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej, radni Rady Miejskiej w Pruchniku jednogłośnie i bez dyskusji zatwierdzili prawidłowość wykonania budżetu w roku 2014.

W ocenie Komisji Rewizyjnej Burmistrz Pruchnika realizując zadania związane z wykonaniem budżetu na przestrzeni roku budżetowego 2014 r. kierował się zasadą celowości, gospodarności oraz zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych.

Po udzielonym absolutorium, otrzymanych gratulacjach i życzeniach Pan Wacław Szkoła podziękował za to absolutorium i jednomyślność stwierdzając, że wynika to z tego, że wspólnie potrafimy rozwiązywać problemy naszych lokalnych miejscowości.

Następnie Pan Burmistrz podziękował swoim współpracownikom, zaznaczając, że to oni prowadzili te sprawy, a on jedynie nadzorował.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz złożył deklarację dalszej pracy na rzecz rozwoju miejscowości Gminy Pruchnik.

Oprócz zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielania absolutorium Burmistrzowi Pruchnika, radni podczas Sesji podjęli jeszcze kilka znaczących decyzji tj. podtrzymali obowiązujące dotychczas stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zatwierdzili proponowane zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok, przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pruchnik, wyrazili zgodę na sprzedaż 2 działek położonych w miejscowości Rozbórz Długi oraz lokalu użytkowego w Pruchniku, a przede wszystkim podjęli Akt Założycielski Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku wraz z jej statutem, dzięki czemu od września br. w Pruchnickim gimnazjum zafunkcjonuje nieodpłatna Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia.

 

  Wejscia: 939