strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 21 sierpnia 2015 08:23

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 1300 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z VIII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok,
  2. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę dróg powiatowych  - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik,
  4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umów z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  6. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie,
  7. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior - Wigor, 
  8. w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży,
  9. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.
 7. Interpelacje i wolne wnioski .
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 794