strona domowa
strona domowa
Szkolenia dotyczące składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów
poniedziałek, 11 lipca 2011 19:56

 

W dniu 21.07.2011 r. o godzinie 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się szkolenie dla wszystkich osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach ogłoszonych konkursów. Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” dla projektów odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 

  • Odnowa i rozwój wsi
  • „Małe projekty”
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw.

Omówione zostaną cele i zakres pomocy, rodzaj beneficjentów, zasady przyznawania dofinansowania, kosztów kwalifikowanych, najważniejszych aspektów realizacji i rozliczania projektów w ramach ww. działań. Szkolenie ma charakter otwarty. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapraszamy.

  Wejscia: 2266