strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 11 marca 2016 06:33

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 1100 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XIV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 r,
  2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
  3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik,
  4. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  5. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ,,Senior - Wigor” w Pruchniku,
  6. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2016 rok,
  7. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 7. Podsumowanie działalności w 2015 r. Burmistrza Pruchnika i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 828