strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej
środa, 06 kwietnia 2016 18:18

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 800 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 r,
  2. w sprawie dokonania zakupu nieruchomości zabudowanej w Pruchniku,
  3. w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 862