strona domowa
strona domowa
Wykaz organizacji

Na terenie Gminy Pruchnik (stan na dzień 14.09.2022 r.) funkcjonują następujące organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenia, w tym:

 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego
 • Stowarzyszenie „Tradycja i Rozwój” w Świebodnej
 • Ochotnicze Straże Pożarne

  1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HAWŁOWICACH
  2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JODŁÓWCE
  3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JODŁÓWCE PARCELACJI
  4. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRAMARZÓWCE
  5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRUCHNIK I
  6. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRUCHNIK NR 2 IM. PŁK POŻ. ANDRZEJA BAZANOWSKIEGO
  7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRUCHNIKU NR 3
  8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZBORZU DŁUGIM
  9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZBORZU OKRĄGŁYM
  10. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RZEPLINIE
  11. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚWIEBODNEJ


 • Kluby sportowe
  1. MIEJSKI KLUB SPORTOWY "START" PRUCHNIK
  2. Ludowy Klub Sportowy STRUMYK Hawłowice
  3. Ludowy Klub Sportowy NAFTA-GAZ Jodłówka
  4. Ludowy Klub Sportowy HURAGAN Rozbórz Długi
  5. KTS Strażak Pruchnik
  6. Sekcja Piłki Siatkowej - SPS Pruchnik
  7. Pruchnicka Grupa Biegowa
  8. Ludowy Klub Sportowy „Wojak” Kramarzówka
  9. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Pruchnik przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.
  10. Uczniowski Klub Sportowy FORTIS PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZBORZU DŁUGIM

 • Koła Gospodyń Wiejskich

  1. Koło Gospodyń Wiejskich "Kreatywne Kobiety" w Jodłówce
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Pruchniku Górnym
  3. Koło Gospodyń Wiejskich "Świebodzianki" w Świebodnej
  4. KOŁO GOSPODYŃ "PRUCHNICZANKI"

 

 

  Wejscia: 4362