strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej
wtorek, 20 września 2016 08:43

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:


1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad z XX Sesji.
4.    Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zwiększenia kwoty na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0+000 do km 7+254”,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik.

7.    Interpelacje i wolne wnioski.
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

 

 

  Wejscia: 640