strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 24 października 2016 08:37

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 24 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad z XXI Sesji.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
  6. Interpelacje i wolne wnioski.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

 

  Wejscia: 658