strona domowa
strona domowa
TERMY W PRUCHNIKU
poniedziałek, 09 stycznia 2017 07:35

W ramach projektu „Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim” organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu oraz Starostwo Powiatowe w Jarosławiu zrodziły się pomysły mające na celu rozwój Powiatu Jarosławskiego oraz Gminy Pruchnik.

Od samego początku temat term budził bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników, dlatego stało się to motywacją do stworzenia projektu obrazującego możliwości wykorzystania tego zasobu.

W ocenie Wacława Szkoły - Burmistrza Pruchnika obecnie są to marzenia jednak uważa, że warto iść w tym kierunku, gdyż ożywi to gospodarczo Nasz teren. Mieszkańcy mieli by pracę, a także mogliby korzystać z tych wód geotermalnych do ogrzewania swoich budynków.

Zobacz wideo

Drugi z projektów, również bardzo ciekawy i budzący spore zainteresowanie to KOMPLEKS  REKREACYJNY BASTEJA zlokalizowany na zabytkowych zabudowaniach dworsko – zamkowych Węgierka, którego głównym celem jest przywrócenie świetności zespołu dworsko-zamkowego oraz utworzenie w zrewitalizowanych pomieszczeniach Zakładu Aktywności Zawodowej, dającego możliwość zatrudnienia pochodzących z gminy i powiatu osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zobacz prezentację

Obydwa projekty są w fazie planów, a ich realizacja będzie zależeć od możliwości pozyskania zarówno inwestorów jak i niemałych środków zewnętrznych.

 

  Wejscia: 1267