strona domowa
strona domowa
Ostrzeżenie Głównego Lekarza Weterynarii - wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)
środa, 11 stycznia 2017 10:55

Szanowni Państwo!

W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy (H5N8) w miejscowości Siennów, gmina Zarzecze, powiat przeworski oraz ujęciem gminy Pruchnik w znacznej części w strefie zagrożonej Burmistrz Pruchnika zwraca się do mieszkańców Gminy Pruchnik  z  apelem:

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Szczegółowe zasady postępowania, a także nakazy i zakazy wprowadzone w związku z wystąpieniem wirusa określone są w Zarządzeniu Nr 3/2017  Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.02.2017 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach oraz Zarządzeniu nr 4/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 03.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Zarządzenie Nr 3/2017


Zarządzenie Nr 4/2017

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne. Szczegóły do pobrania poniżej.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. 

Zapraszamy do zapoznania się z mapą obrazującą obszar zagrożony oraz ulotką informacyjną.

 


Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

 

- Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


- Apel do hodowców drobiu


- Ulotka - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (hpai)

 

  Wejscia: 725