strona domowa
strona domowa
Informacje o radnych

 

Radni Rady Miejskiej w Pruchniku VIII kadencji

2018-2023

 

Wiesław Jamrozik      – Przewodniczący
Marek Drapała          – Wiceprzewodniczący
Madejowski Marek     – Wiceprzewodniczący
Stanisław Buryło       – Radny do dnia 18.12.2018 r. 
Flak Władysław         – Radny, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Łukasz Jedliński        – Radny, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Maria Kaszuba          – Radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jacek Kielar              – Radny
Janusz Korzenicki      – Radny
Jan Kos                   – Radny, Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Zygmunt Kurasz       – Radny
Jan Pieszko             – Radny
Krystyna Potyrała     – Radna
Stanisław Stanik      – Radny
Stanisław Szkoła      – Radny

 

 

 

 

 

 

 

 

Radni Rady Miejskiej VII kadencji 2014 - 2018

 

 


WŁADYSŁAW FLAK - PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

Miejsce zamieszkania - Rzeplin
Praca w Radzie:
Przewodniczący Rady od 2003 r., Radny II, III, IV, V, VI, VII kadencji,Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych III i V kadencji, obecnie członek Komisji Spraw Społecznych
Wykształcenie
- średnie techniczne
Miejsce pracy -
prywatne gospodarstwo rolne
Dodatkowa działalność społeczna - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie

 


 

 


KATARZYNA KOS - WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU DO DNIA 27.02.2018 r.

Wygaśnięcie mandatu na podstawie Postanowienia Nr DPR-773-3/18 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 27.02.2018 r.

 

Miejsce zamieszkania - Pruchnik

Praca w Radzie: radna od 2014 r., Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych od 06.2015 r., pisemne zrzeczenie się mandatu w dniu 15.02.2018 r.
Wykształcenie - wyższe, absolwentka WSP Rzeszów oraz WSFP "Ignatianum" w Krakowie
Miejsce pracy - nauczycielka Gimnazjum Publicznego w Pruchniku
Dodatkowa działalność społeczna -
członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej

 

 


 

 


MAREK MADEJOWSKI - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Kramarzówka
Praca w Radzie:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej IV, V i VI kadencji, obecnie członek Komisji Spraw Społecznych
Wykształcenie - średnie
Miejsce pracy - Fabryka Urządzeń Mechanicznych AXTONE Sp. z o.o. - operator maszyn sterowanych numerycznie
Dodatkowa działalność społeczna - Wiceprezes Klubu Sportowego "WOJAK" Kramarzówka

 

 


 

 


MAREK DRAPAŁA - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU OD DNIA 22.03.2018 r.

 

Miejsce zamieszkania - Pruchnik
Praca w Radzie:
Radny IV, VI i VII kadencji, obecnie członek Komisji Rewizyjnej
Wykształcenie - zawodowe
Miejsce pracy - prywatne gospodarstwo rolne
Dodatkowa działalność społeczna - Przynależność do Izb Rolniczych

 

 


 

 


WIESŁAW JAMROZIK - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Hawłowice
Praca w Radzie - Radny VI i VII kadencji, obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 


 

 


ZYGMUNT JASIŁEK - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Kramarzówka
Praca w Radzie: Radny VII kadencji, obecnie Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

 

 


 

 


ZYGMUNT KURASZ - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Kramarzówka
Praca w Radzie: Radny VII kadencji, członek Komisji Rewizyjnej
Wykształcenie - podstawowe
Miejsce pracy - Zakład Drogowym T. Popek Rozbórz Długi - kierowca
Dodatkowa działalność społeczna - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Kramarzówce

 

 


 

 


ZDZISŁAW MADEJOWSKI - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Pruchnik
Praca w Radzie:
Radny VII kadencji, obecnie członek Komisji Rewizyjnej
Wykształcenie - średnie techniczne
Miejsce pracy - emeryt

 

 


 

 


DAWID PIESZKO - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Jodłówka
Praca w Radzie:
Radny VII kadencji, członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

 

 


 

 


RYSZARD PIOTROWICZ - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Pruchnik
Praca w Radzie: Radny VII kadencji, członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Wykształcenie - średnie techniczne
Miejsce pracy - działalność gospodarcza, Pruchnik ul. Kańczudzka
Dodatkowa działalność społeczna - Polski Związek Wędkarski - Prezes Gminnego Koła w Pruchniku, członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej, członek Honorowej Straży Bożego Grobu w Pruchniku, członek Klubu Motorowego Motorbike

 

 


 

 


BOLESŁAW SOSNOWSKI - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Jodłówka
Praca w Radzie:
Radny VI i VII kadencji, członek Komisji Rewizyjnej
Wykształcenie
- zawodowe
Miejsce pracy - emeryt
Dodatkowa działalność społeczna - Członek Honorowy OSP w Jodłówce - Parcelacji

 

 


 

 


STANISŁAW STANIK  - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Świebodna
Praca w Radzie: Radny VII kadencji, członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Dodatkowa działalność społeczna - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Świebodnej

 

 


 

 


STANISŁAW SZKOŁA - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Pruchnik
Praca w Radzie: Radny VII kadencji, Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej

 

 


 

 


PIOTR SZCZEPANIK - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Miejsce zamieszkania - Rozbórz Długi
Praca w Radzie: Radny VI i VII kadencji, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych do 06.2015 r., obecnie Członek Komisji Spraw Społecznych

 

 


 

 


ŚP. ZBIGNIEW ZAJĄC - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU

 

Mandat wygaszony na mocy Postanowienia Nr DPR-773-10/17 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 22.11.2017 r.

 

 


 


JAN PIESZKO - RADNY RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU OD DNIA 18.02.2018 r.

(złożenie ślubowania w dniu 22.03.2018 r. )

RADNY WYBRANY W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W DNIU 18.02.2018 r.

 

Miejsce zamieszkania - Jodłówka
Praca w Radzie: radny IV, V i VI kadencji, wybrany w wyborach uzupełniających na radnego VII kadencji, Wiceprzewodniczący Rady V kadencji, obecnie Członek Komisji Spraw Społecznych

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Wejscia: 1772