strona domowa
strona domowa
Dotacje na założenie firmy - projekt „Czas na przedsiębiorcze kobiety”
poniedziałek, 06 marca 2017 12:06

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”  realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. istnieje możliwość otrzymania dotacji na założenie firmy.

 

Projekt „Czas na przedsiębiorcze kobiety” adresowany jest do kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego.

W ramach projektu można otrzymać dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej  w wysokości 23 000 zł oraz dotację pomostową (na sfinansowanie kosztów działalności) w kwocie 1600 zł/miesiąc wypłacaną przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt „Czas na przedsiębiorcze kobiety” zakłada także:

  • szkolenie z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu,
  • indywidualne konsultacje dotyczące opracowania biznes planu,
  • indywidualne doradztwo po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy.

Formularze rekrutacyjne związane z udziałem w projekcie można składać osobiście lub przesyłać pocztą/kurierem w dniach od 6 marca do 17 marca br. w godz. od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku, na poniższy adres biura projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 34), 37-700 Przemyśl.

Zaplanowane w projekcie szkolenia dotyczące zakładania działalności gospodarczej oraz doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu, będą odbywać się w trzech lokalizacjach: Rzeszów, Przemyśl, Krosno.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.cpk.parr.pl.

Projekt „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

 

 

  Wejscia: 926