strona domowa
strona domowa
"Ja tez jestem pzedszkolakiem - nowe formy edukacji w gminie Pruchnik" - Rekrutacja 2011/2012
poniedziałek, 15 sierpnia 2011 16:14

 

Zapraszamy do udziału w projekcie w roku szkolnym 2011/2012 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z miejscowości Jodłówka i Kramarzówka, na które czekają:

  • atrakcyjne zajęcia edukacyjne, gry i zabawy
  • bezpłatne zajęcia z logopedą, psychologiem i nauczycielem rytmiki
  • ciekawe wycieczki krajoznawczo-edukacyjne
  • różnorodne pomoce dydaktyczne i zabawki
  • plac zabaw


Projekt realizowany jest od 01.09.2009 r. do 31.08.2012 r.

Miejsce realizacji:

  1. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jodłówce
  2. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kramarzówce

Zajęcia w roku szkolnym 2011/2012 prowadzone są od września 2011 r. do lipca 2012 r.

Celem projektu jest zapewnienie warunków do zmniejszania nierówności w stopniu edukacji przedszkolnej na terenie gminy Pruchnik.

 

 

Materiały do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Oświadczenie uczestnika.

Karta zapisu dziecka do punktu przedszkolnego.

 

Informacje o projekcie znajdują się na zakładce EFS PO Kapitał Ludzki -> Ja też jestem przedszkolakiem

  Wejscia: 1626