strona domowa
strona domowa
UWAGA - ruszyła rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na terenie gminy Pruchnik
poniedziałek, 20 marca 2017 13:45

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 marca br. ruszyła rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Pruchniku, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Pruchnik.

Od 26 stycznia 2017 r. tj. od dnia wejście w życie nowych ustaw oświatowych, nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego jest opisywany w dwóch ustawach:

1) ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018 (czynności podejmowane jeszcze w roku szkolnym 2016/17),

2) ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, 149-150, 152-161 znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu zmian w systemie polskiej oświaty).

Wypełniając ustawowy obowiązek, zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2017 Burmistrza Pruchnika z dnia 17 marca 2017 r. podajemy terminy oraz zasady i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018  do  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz do kl. I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

 

Dokumenty do pobrania:


ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W PRUCHNIKU, ODDZIAŁÓW I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH


Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku:

Wniosek

Deklaracja o kontynuowaniu

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3


Rekrutacja do oddziałów i punktów przedszkolnych:

Wniosek

Deklaracja o kontynuowaniu

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych:


ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY PRUCHNIK

Zgłoszenie dla dzieci z obwodu

Wniosek dla dzieci z poza obwodu

Oświadczenie o miejscu zamieszkaniu dziecka 

Oświadczenie krewny

Oświadczenie praca

 

 

  Wejscia: 1140