strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 26 kwietnia 2017 06:02

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad z XXVII Sesji.
4.    Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały własnej,
  • w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jodłówka na lata 2017 – 2022,
  • w sprawie przystąpienia do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”,
  • w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający poza rok budżetowy 2017,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2017 rok.

7.    Interpelacje i wolne wnioski.
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 992