strona domowa
strona domowa
Wojewódzki Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania
wtorek, 06 czerwca 2017 05:20

W dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. między godz. 09.00 a 17.00 może zostać uruchomiony system alarmowy Gminy Pruchnik poprzez włączenie syren alarmowych.


W ramach treningu zostaną wyemitowane:

 

  1. akustyczny sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”
    Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
  2. akustyczny sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”
    Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.


Będzie to trening wojewódzki organizowany na podstawie Zarządzenia Nr 86/17 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 maja  2017 r.  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie województwa podkarpackiego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 17/I”
  Wejscia: 1158