strona domowa
strona domowa
OBWIESZCZENIE
środa, 23 sierpnia 2017 00:00

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny - Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. gr. 613 618/2 w m. Jodłówka klasy D km od 0+014,00 - 2+468,00


 

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

  Wejscia: 70