strona domowa
strona domowa
Młodzi artyści będą promować Podkarpacie
czwartek, 01 września 2011 00:00

 

Rozpoczyna się głosowanie internetowe w celu wybrania najpiękniejszych prac malarskich przez mieszkańców Podkarpacia.

16 sierpnia upłynął termin nadsyłania prac na konkurs pod hasłem „Podkarpacie dla Europy”. Do Fundacji PAR spłynęły 234 prace z różnych zakątków Podkarpacia.

Prace można podziwiać na stronie internetowej Fundacji PAR: WWW.FPAR.pl.

 

Pierwsza Kapituła Konkursu, w skład której weszły:

  1. dr Agnieszka Woś - Prezes Zarządu Fundacji PAR, Przewodnicząca Pierwszej Kapituły Konkursu
  2. Krystyna Niebudek - Instruktor Plastyki WDK w Rzeszowie
  3. Małgorzata Hołowińska - Z-ca Dyrektora WDK w Rzeszowie
  4. Renata Tereszkiewicz - Dyrektor Marketingu Gazety Codziennej Nowiny
  5. Bożena Magoń – Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Soninie
  6. Marta Lew - Dział Marketingu Centrum Poczty Polskiej Oddział Rzeszów

w dniu 26 sieprnia br. wybrała pierwszych 6 prac.

O wyborze kolejnych 6 prac decydować będzie Druga Kapituła Konkursu, w skład której wejdą mieszkańcy Podkarpacia, oddając „jeden głos na jedną pracę malarską” za pośrednictwem strony internetowej fundacji WWW.FPAR.PL.

Głosowanie internetowe mieszkańców Podkarpacia rozpoczęło się 29 sierpnia 2011 r. o godz. 00.01 i będzie trwać do 5 września 2011 r. do godz. 23.59. Zwyciężą prace malarskie, które zdobędą największą liczbę głosów.

Regulamin konkursu oraz zasady głosowania na stronie Fundacji PAR: WWW.FPAR.PL.

Konkurs malarski „Podkarpacie dla Europy” skierowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz uczelni wyższych z województwa podkarpackiego. Tytuł, a jednocześnie temat konkursu nawiązywał do objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w której województwo podkarpackie aktywnie uczestniczy. Celem projektu było przedstawienie regionu Podkarpacia jako malowniczego zakątka pełnego wspaniałych krajobrazów, architektury, nieskazitelnej przyrody i kulturowej wielobarwności widzianego oczami młodych artystów, a także popularyzowanie wiedzy o nim i jego znaczeniu w zjednoczonej Europie.

Po rozstrzygnięciu konkursu i wyborze zwycięskich 12 prac malarskich Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju wyda pocztówki okolicznościowe pod hasłem Podkarpacie dla Europy jako barwne reprodukcje prac malarskich. Pocztówki te udostępnione zostaną mieszkańcom województwa podkarpackiego przez regionalne oddziały Poczty Polskiej, a także przekazane licznym gościom z Polski i zagranicy odwiedzającym nasz region w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zostaną one również rozesłane do czołowych reprezentantów sfery publicznej i gospodarczej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Pocztówki okolicznościowe będą symbolem integracji europejskiej oraz szansą na europejską promocję województwa podkarpackiego podczas polskiej prezydencji. Ponadto zwycięskie prace malarskie Fundacja PAR wyda również jako reprodukcje w limitowanym kalendarzu na 2012 rok.

Uwieńczeniem tak cennego wydarzenia kulturalnego w regionie będzie zorganizowana przez Fundację Podkarpacka Akademia Rozwoju 16 września Pierwsza Podkarpacka Gala Młodych Artystów, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich i wyróżnionych prac w obecności zaproszonych gości - przedstawicieli regionalnej i lokalnej władzy, świata kultury, polityki oraz mediów.


Patronat nad realizacją projektu sprawują: Poseł na Sejm Pan Zbigniew Rynasiewicz oraz Wojewoda Podkarpacki. Podczas gali przeprowadzona zostanie aukcja charytatywna.

 

 

  Wejscia: 2140