strona domowa
strona domowa
Podsumowanie roku w OSP
środa, 31 stycznia 2018 08:15

W niedzielę 28 stycznia br. w Domu Strażaka OSP w Świebodnej, podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku odbyło się podsumowanie działalności Jednostek OSP i Zarządu Oddziału Gminnego w 2017 roku.

Zebranie prowadził Prezes Zarządu Marian Romanik, który powitał zaproszonych gości oraz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu i najważniejszych wydarzeń minionego roku z udziałem Jednostek OSP. Sprawozdanie z działalności operacyjnej Jednostek OSP przedstawił Komendant Gminny Związku OSP RP w Pruchniku, a tym samym Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu bryg. Zygmunt Jasiłek, który reprezentował Komendanta Powiatowego. Liczbę wyjazdów w minionym roku przedstawia poniższa tabela.

 

W zebraniu, oprócz członków Zarządu Gminnego - przedstawicieli Jednostek OSP z terenu gminy, uczestniczyli m.in. księża – Ks. Jerzy Jakubiec – Proboszcz Parafii w Jodłówce oraz ks. Prałat Kazimierz Wójcikowski, Stanisław Górski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jarosławiu, przedstawiciele władz samorządowych – radni Rady Powiatu Jarosławskiego Mariusz Trojak oraz Henryk Szczepanik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku Władysław Flak wraz z wiceprzewodniczącymi Katarzyną Kos i Markiem Madejowskim oraz radnymi, Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika, Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik, Robert Grządziel – Sekretarz Gminy Pruchnik, asp. szt. Wojciech Mikłasz – Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świebodnej Eugeniusz Mikłasz, Bożena Majchrowicz Prezes Stowarzyszenia „Tradycja i Rozwój”.

Podczas zebrania Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika przedstawił zrealizowane prace na rzecz Jednostek OSP w 2017 roku, wydatkowane środki (683 000 zł) oraz plany na rok bieżący (640 000 zł). W tegorocznym budżecie oprócz zabezpieczenia gotowości bojowej i wydatków bieżących, znajdą się także zadania inwestycyjne związane m.in. z dalszymi pracami przy budynku Domu Strażaka OSP Pruchnik II, czy budową grzybka przy Remizie OSP Rozbórz Długi. Pan Burmistrz podziękował także wszystkim Jednostkom za całoroczną współpracę i pomoc w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy.

Głos zabrali również zaproszeni goście - Stanisław Górski, asp. szt. Wojciech Mikłasz, Wiceprezes Zarządu Krzysztof Zaleski, czy Władysław Flak. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni podzielili się, poświęconym przez ks. prałata opłatkiem, składając sobie noworoczne życzenia.

 

 

  Wejscia: 1973