strona domowa
strona domowa
Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika odznaczony za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej
wtorek, 15 maja 2018 07:21

Za długoletnią, ofiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, pracę na rzecz ochotniczych straży pożarnych i budowanie odpowiedniego potencjału, zarówno w zakresie modernizacji obiektów służących ochronie przeciwpożarowej jak i wyposażenia w sprzęt Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Odznaczenie zostało nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Aktu wręczenia dokonał mł. bryg. Andrzej Marczenia - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski podczas ćwiczeń powiatowego systemu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych połączonego z międzypowiatowymi manewrami Jednostek OSP włączonych do KSRG, które odbyły się w dniu 12 maja 2018 r. w Pruchniku. Takie samo odznaczenie otrzymał również Pan Mariusz Reń - Wójt Gminy Pawłosiów.

 

Oto najważniejsze informacje z bogatej biografii odznaczonego:


Pan Wacław Szkoła urodził się w dniu 7 września 1952 r. Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pruchniku, następnie uczęszczał do technikum drogowego w Jarosławiu. Po ukończeniu szkoły średniej w 1972 r. rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1977 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Po ukończeniu studiów zawarł związek małżeński. Następnie został powołany do odbycia służby wojskowej w Wyższej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Służbę ukończył w 1978 r. w stopniu podporucznika.

Od najmłodszych lat jest bardzo mocno związany z ochotniczym pożarnictwem i ochroną przeciwpożarową. Kultywując rodzinne tradycje mocno angażuje się w działalność społeczną w strukturach OSP Nr 3 w Pruchniku. W latach 1981-1988 pełnił funkcję Prezesa jednostki OSP Pruchnik III, a obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Przez wiele lat był członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku, popularyzując ochotnicze pożarnictwo.

Nieprzerwanie od roku 1990 do 2006 pełnił funkcję wójta Gminy Pruchnik, a od 2011 po wyborach samorządowych w 2010 r. funkcję Burmistrza Pruchnika, którą sprawuje do chwili obecnej. Bardzo szanuje sobie współpracę z KP PSP w Jarosławiu, dokładając wszelkich starań, aby układała się ona jak najlepiej z obopólną korzyścią. Jako gospodarz gminy zawsze wspiera funkcjonowanie Jednostek OSP, zarówno w sprawach organizacyjnych, inwestycyjnych jak i wyposażenia w sprzęt i urządzenia.

Dzięki jego staraniom oraz osobistemu wsparciu udało się wybudować czy zmodernizować prawie wszystkie remizy OSP na terenie Gminy Pruchnik. Ostatnia z nich jest właśnie w rozbudowie. W trosce o wizerunek oraz dbałość o sprawy OSP w ostatnich latach na większości z tych obiektów została wykonana termomodernizacja dzięki czemu obiekty zyskały nowe elewacje, systemy ogrzewania, drzwi garażowe czy chociażby okna. Modernizacja i rozbudowa ostatniej z remiz rozpoczęła się w ubiegłym roku.

Dzięki wieloletnim staraniom Pana Wacława Szkoły, Jednostki OSP zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i samochody pożarnicze. Było to możliwe dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz wydatkowaniu środków własnych z budżetu gminy. Cześć z pojazdów była karosowana zyskując nowe zabudowy. W przeciągu ostatnich kilku lat jednostki z terenu gminy wzbogaciły się o 4 nowe lekkie samochody pożarnicze (dwa marki Ford Transit, i dwa marki Renault Master) oraz jeden średni (MAN). Przy dobrej współpracy Pana Wacława Szkoły z organizacjami i instytucjami udzielającymi dofinansowania do zakupu sprzętu udało się zakupić bardzo wiele sprzętu ratowniczego (pompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe, pompa Tohatsu, drabiny ratownicze, torby ratownicze, środki łączności itp.). Wszystkie Jednostki pozyskały również środki ochrony indywidualnej (ubrania specjalne, obuwie, hełmy, rękawice, itp.) dostosowując się do obecnych wymagań.

W swojej pracy Pan Wacław Szkoła kieruje się dalekowzrocznością, myśląc o przyszłości Gminy Pruchnik. Jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej, jak również z gminami Pawłosiów i Roźwienica współzałożycielem Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność”.

Szeroko pojęta praca społeczna i zawodowa została zauważona i doceniona w wielu odznaczeniach i wyróżnieniach. Najważniejsze z nich to BRĄZOWY KRZYŻ  ZASŁUGI, BRĄZOWY, SREBRNY I DWUKROTNIE ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA, ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ NADANY PRZEZ PREZYDENTA RP. Uhonorowany został także statuetką ,,SŁONECZNIK” i tytułem Zasłużony dla Ziemi Pruchnickiej w dziedzinie rozwoju gospodarczego gminy oraz złotym medalem „PRO ECCLESIA PREMISLIENII” za zasługi dla Archidiecezji Przemyskiej, za zaangażowanie i szereg inicjatyw związanych z działalnością Kościoła.

Pan Wacław Szkoła jest osobą o otwartym sercu i umyśle. Jest powszechnie ceniony, poważany i skromny. Nastawiony na bezinteresowną pracę na rzecz gminy i drugiego człowieka. Ceni więzi rodzinne i przyjaźń. Jako burmistrz jest konsekwentny w działaniu, mobilizujący innych do pracy, a jednocześnie bardzo lubiany. W codziennym życiu kieruje się wartościami: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

 

 


  Wejscia: 1161