strona domowa
strona domowa
Kolejne środki zewnętrzne dla Gminy Pruchnik
wtorek, 15 maja 2018 13:01

Promesa o wartości 110 000 zł na remont drogi gminnej w Rozborzu Długim, podpisana umowa na dofinansowanie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych  - o to kolejne środki pozyskane przez Gminę Pruchnik.

W miesiącu kwietniu Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika odebrał od Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przyznana kwota dotacji w wysokości 110 000 zł przeznaczona będzie na remont drogi gminnej Nr 111695R w km 0+000 – 0+392 w Rozborzu Długim „Parcelacja - Park” wraz z remontem przepustów. Jest to droga zniszczona podczas ulewy w 2017 r. W dniu 14.05.2018 r. podpisana została umowa z Wykonawcą - Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, który wykona remont za kwotę 165 319,08 zł.

Kolejne dofinansowanie dotyczy środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe". Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 320 887,00 zł przeznaczona zostanie na doposażenie budynku w niezbędny sprzęt i urządzenia, konieczne do zafunkcjonowania powyższej placówki. Przetarg na to zadanie odbędzie się w dnu 25.05.2018 r.

 

  Wejscia: 1237