strona domowa
strona domowa
Sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości został przekazany strażakom z Gminy Pruchnik!!!
wtorek, 19 czerwca 2018 12:05

W dniu 17 czerwca 2018 r. podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych odbyło się oficjalne wręczenie sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

W dniu 14.03.2018 r. w Rzeszowie w imieniu Gminy Pruchnik Pan Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika wspólnie z Panią Renatą Mikłasz Skarbnikiem Gminy Pruchnik podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Pana Mikołaja Pawlaka Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Jest to rządowy program realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu I, Priorytetu III B z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Łączna wartość zadania pn.: „doposażenie Jednostek OSP z terenu Gminy Pruchnik poprzez nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” wynosi 89 217,84 zł, z czego aż 99 % pochodzi ze wspomnianego wcześniej dofinansowania. Jest to kwota 88 325,66 zł, wkład własny Gminy Pruchnik to 892,18 zł, co stanowi 1 % wartości zadania.

Dzięki tej dotacji udało się pozyskać profesjonalny sprzęt ratujący zdrowie i życie podczas wypadków czy innych zdarzeń, w których biorą udział nasi strażacy. Są to: dwie torby ratownicze OSP R1, cztery zestawy PSP R1, w skład, których wchodzi torba ratownicza PSP R1, deska ortopedyczna, szyny Kramera do unieruchamiania złamań, zestaw hydrożeli Water Jel do opatrywania oparzeń oraz dwie Kamizelki KUK do unieruchamiania kręgosłupa dla dorosłych i dla dzieci, jeden defibrylator, jeden średni zestaw narzędzi hydraulicznych.

Pan Burmistrz Wacław Szkoła podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków na zakup sprzętu, m.in. Panu Senatorowi Mieczysławowi Golbie oraz jego współpracownikom, Panu Andrzejowi Homie – Dyrektorowi Biura Senatorskiego, a także Panu Mariuszowi Trojakowi Koordynatorowi na okręg 22, a zarazem Radnemu Rady Powiatu Jarosławskiego, koordynujących realizację programu w Województwie Podkarpackim, za przychylność oraz udzielone wsparcie, a także Panu Ministrowi Zbigniewowi Ziobro za przeznaczenie takich środków dla OSP.

Sprzęt wręczała obecna na zawodach Poseł na Sejm RP Anna Szmidt – Rodziewicz, w imieniu Senatora RP Mieczysława Golby Andrzej Homa i Mariusz Trojak, bryg. Zygmunt Jasiłek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu, Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika oraz  Marian Romanik – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku.

 

 

 

  Wejscia: 1195