strona domowa
strona domowa
Pamięć ciągle trwa - 20 rocznica śmierci gen. Marka Papały
środa, 27 czerwca 2018 08:16

Podobnie jak przez ostatnie 19 lat również i w tym roku w dniu 25 czerwca na cmentarzu w Pruchniku wspominano osobę tragicznie zmarłego generała Marka Papały, Komendanta Głównego Policji.

Tradycyjnie w tym dniu zebrała się najbliższa rodzina – żona Małgorzata, ojciec Jan, siostra Krystyna i brat Andrzej, Policjanci z Komendy Głównej, Wojewódzkiej i Powiatowej, a także z Komisariatu Policji w Pruchniku,  przedstawiciele władz samorządowych. Po odmówieniu modlitwy prowadzonej przez ks. Marka Buchmana – duszpasterza z KWP w Rzeszowie, złożono wiązanki i zapalono znicze.

W imieniu Komendanta Głównego Policji wieniec złożył jego zastępca nadinsp. Jan Lach wraz z  insp. Markiem Odyńcem naczelnikiem rzeszowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mł. insp. Piotrem Chmielem naczelnikiem rzeszowskiego Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych.

Wieńce złożyli także: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa wraz z zastępcami insp. Pawłem Filipkiem i insp. Tadeuszem Szymankiem oraz Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka i Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku asp. szt. Wojciech Mikłasz.

Wśród składających kwiaty był też Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz i ppłk SG Andrzej Papała – brat zmarłego Generała.

W imieniu Wojewody Podkarpackiego dr Ewy Leniart wiązankę na grobie Generała złożył Janusz Miąsik z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

Hołd Generałowi oddali również samorządowcy: Józef Szkoła Wicestarosta Jarosławski, Mariusz Trojak Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego, a także władze Pruchnika - Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika i Robert Grządziel - Sekretarz Gminy.

Po wspólnej modlitwie i oddaniu hołdu przyszedł czas wspomnień. Głos zabrał m.in. nadinsp. Jan Lach, który przypomniał najważniejsze fakty z obranej przez tragicznie zmarłego generała drogi, wypominając najważniejsze osiągnięcia i zasługi dla Polskiej Policji. Głos zabrała również żona Małgorzata dziękując za pamięć i szacunek przez te wszystkie lata.

 

  Wejscia: 1171