strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 18 lipca 2018 08:48

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 8:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  • w sprawie zmiany uchwały własnej.

 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 866