strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 08 sierpnia 2018 08:21

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów obrad z XLI i XLII Sesji.
  5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
  6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok.

8.    Interpelacje i wolne wnioski.
9.    Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 902