strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 07 września 2018 05:42

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 10 września 2018 r. o godz. 14:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLIII Sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok.
 8. Analiza Statutu Gminy Pruchnik pod kątem wprowadzenia zmian określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 9. Podsumowanie Dni Pruchnika oraz przedstawienie kalendarium nadchodzących wydarzeń.
 10. Interpelacje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 904