strona domowa
strona domowa
Mali Patrioci w Przedszkolu Samorządowym w Pruchniku
piątek, 26 października 2018 11:53

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i ogłoszeniem przez MEN roku szkolnego 2018/2019 „Rokiem Niepodległej” Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchniku bierze udział w ogólnopolskim projekcie o uzyskanie certyfikatu pod nazwą: "Przedszkole Młodych Patriotów".

Warunkiem jego otrzymania jest  wykonanie zadań, realizowanych przez dzieci w grupach pod kierunkiem poszczególnych nauczycieli. Zadania są oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”.

 

Certyfikat zostanie przyznany naszej placówce po uzyskaniu co najmniej 80% punktów za wykonanie poniższych zadań:

  1. Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Przygotowanie plakatu „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. „Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, nagrań, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

Wszystkie zadania już wykonaliśmy. Związane były tematycznie z krzewieniem i promocją w przedszkolu postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Nasze przedszkolaki pogłębiły także swoją wiedzę na temat roli patriotyzmu lokalnego.

Jako ostatnie wykonaliśmy zadanie drugie: konkurs na plakat „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Do wzięcia udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie chętne dzieci z naszego przedszkola wraz z rodzicami i rodzeństwem.  Na konkurs wpłynęło 30 prac wykonanych z dużą starannością i zaangażowaniem. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 19 października.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz  nagrodami, którymi były: flaga Polski, notes z herbem Pruchnika oraz kolorowanka „Miasta Polski”.
Realizację niektórych zadań rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku szkolnym, gdyż  projekt trwa od 15 marca 2018 r.  do 15 listopada 2018 r. Koordynatorem na terenie przedszkola jest pani Krystyna Figiel, która przekaże jeszcze komisji konkursowej sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań.

Czekamy z niecierpliwością na przyznanie nam Certyfikatu „Przedszkole Młodych Patriotów”.  O jego otrzymaniu poinformujemy wszystkich na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkolepruchnik.pl

Tekst i zdjęcia: Przedszkole Samorządowe w Pruchniku


  Wejscia: 1252