strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 07 listopada 2018 07:44

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 8:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLV sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok,
  • w sprawie podatku od nieruchomości,
  • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu,
  • w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Pruchnik,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr 281/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29.10.2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli z terenu Gminy Pruchnik,
  • w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 782