strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku VIII kadencji
poniedziałek, 19 listopada 2018 20:23

 

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu uprzejmie informuję, że pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Pruchniku, odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Przed rozpoczęciem sesji o godz. 13:00 w kościele parafialnym w Pruchniku odbędzie się Msza Święta, inaugurująca VIII kadencję samorządu Gminy Pruchnik, na którą serdecznie zapraszamy.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji przez radnego najstarszego wiekiem.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.
 8. Przekazanie przewodniczenia obrad nowemu Przewodniczącemu.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruchniku.
 10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Pruchnika.
 11. Powołanie komisji stałych i ustalenie ich składu osobowego.
 12. Wystąpienia okolicznościowe.
 13. Zamknięcie obrad.

Transmisja z obrad dostępna jest tutaj - Transmisja  Wejscia: 1044