strona domowa
strona domowa
VIII kadencja samorządu Gminy Pruchnik rozpoczęta
czwartek, 22 listopada 2018 10:25

Samorząd Gminy Pruchnik VIII kadencji tj. Rada Miejska w Pruchniku oraz Burmistrz Pruchnika oficjalnie rozpoczęli swoją działalność na I inauguracyjnej Sesji w dniu 21 listopada 2018 r.

 

Przed sesją odbyła się Msza Święta w kościele parafialnym w Pruchniku pod przewodnictwem ks. dziekana Piotra Kandefera, a po niej w Sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku I sesja Rady Miejskiej. Radnym najstarszym wiekiem prowadzącym obrady do czasu wyboru Przewodniczącego był Jan Pieszko.

Na sesji nowo wybrani radni oraz Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła otrzymali, od Przewodniczącej Miejskiej w Komisji Wyborczej w Pruchniku Katarzyny Kos, zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie, oficjalnie rozpoczynając pracę.

W skład Rady Miejskiej w Pruchniku wchodzi 15 radnych, a Prezydium stanowi Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących. Nowa Rada w głosowaniu tajnym dokonała wyboru radnych sprawujących te najważniejsze funkcje. Przewodniczącym został radny Wiesław Jamrozik natomiast Wiceprzewodniczącymi radni Marek Drapała i Marek Madejowski.

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła sporo zmian od nowej kadencji. Oprócz tego, że kadencja została wydłużona z 4 do 5 lat, zostały wprowadzone zmiany umożliwiające jawność i transparentność działania organów gminy. Najważniejsze z nich to głosowanie imienne oraz obowiązek transmitowania i udostępniania nagrań z obrad sesji, tak więc każdy z mieszkańców, będzie miał możliwość bez wychodzenia z domu przyglądać się pracy nowej Rady.

Na sesji nie zabrakło licznych gratulacji i życzeń owocnej pracy i współpracy. Szczególne gratulacje i deklarację dobrej współpracy od kierowników Jednostek pomocniczych gminy, jednostek organizacyjnych otrzymał Pan Burmistrz Wacław Szkoła, który podziękował, za zaufanie, za oddane głosy, za wolę dobrej i efektywnej współpracy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nadal kontynuować rozwój miasta i gminy Pruchnik.

 

  Wejscia: 1959