strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 27 listopada 2018 13:13

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 8:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z I sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał
  - w sprawie ustalenia liczby Radnych Rady Miejskiej w Pruchniku wchodzących w skład komisji stałych Rady,
  - w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku,
  - w sprawie wyboru  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pruchniku,
  - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Pruchniku,
  - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku.
 8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad:

- Transmisja

 

  Wejscia: 1089