strona domowa
strona domowa
Ważne informacje dla grup aktywnych - możliwość rejestracji i dofinansowania działności Kół Gospodyń Wiejskich
piątek, 14 grudnia 2018 13:07

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Kołach gospodyń wiejskich informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje Wnioski o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich należy złożyć wniosek do Urzędu Statystycznego w Przemyślu o nadanie numeru REGON, następnie wystąpić z wnioskiem do Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w celu nadania numeru NIP.

Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Powiatowych ARiMR oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl, www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

  Wejscia: 877