strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 15 września 2011 11:08

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 22 września 2011 r. o godz. 1300 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

Porządek obrad IX Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad z VIII Sesji.

 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 rok,

  2. w sprawie uchylenia uchwały własnej,

  3. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej ul. Wałowa w Pruchniku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” będzie realizowany w latach 2012-2015 oraz zaciągnięcia zobowiązań finansowych na ten cel.,

  4. w sprawie zaliczenia ul. Wałowej do kategorii dróg gminnych,

 7. Interpelacje i wolne wnioski.

 8. Sprawy różne.

 9. Zakończenie sesji.

 

Władysław Flak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku

  Wejscia: 1771