strona domowa
strona domowa
Informacja o wyborze operacji do finansowania z programu PROW
niedziela, 18 września 2011 17:48

 

W dniu 1 sierpnia 2011 roku Gmina Pruchnik złożyła 3 wnioski do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność z siedzibą w Pawłosiowie o dofinansowanie w ramach programu PROW 2007-2013 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi na realizację zadań:

 

  1. Termomodernizacja remizy OSP w Świebodnej wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku, wnioskowana kwota pomocy 99 990,00 zł
  2. Rozbudowa remizo-świetlicy OSP 1 w Pruchniku (rozbudowa kuchni wraz z jej wyposażeniem), wnioskowana kwota pomocy 99 999,00 zł
  3. Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce, wnioskowana kwota pomocy 66 990,00 zł

Projekty zostaną przekazane przez w/w LGD do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Informacja o wyborze operacji do finansowania -> Pobierz

W dniu 1 sierpnia 2011 roku OSP Pruchnik I oraz OSP Pruchnik 3 złożyły wnioski do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność z siedzibą w Pawłosiowie
o dofinansowanie w ramach programu PROW 2007-2013 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Małe Projekty na budowę placu zabaw:

  1. przy zespole Boisk Orlik 2012, wnioskowana kwoty pomocy 22 000,00 zł
  2. przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej nr 3 w Pruchniku, wnioskowana kwota pomocy 23 000,00 zł

Projekty zostaną przekazane przez w/w LGD do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

  Wejscia: 1990