strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 01 października 2018 00:00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 3 października 2018 r. o godz. 12:00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLIV sesji.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik,
  • w sprawie przyjęcia Programu Pruchnicka Karta Seniora,
  • w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Pruchnik.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 766