strona domowa
strona domowa
Poświęcenie nowego samochodu strażackiego - OSP Rozbórz Długi
czwartek, 22 września 2011 09:50

 

W dniu 18 września 2011 roku w Rozborzu Długim odbyły się uroczystości przekazania i poświęcenia nowego samochodu strażackiego.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. kanonik Józef Misztal – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w M. B. Szkaplerznej w Rozborzu Okrągłym.

 

Symbolicznie, klucze do samochodu na ręce komendanta OSP w Rozborzu Długim Pana Andrzeja Pilcha przekazał Pan Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika zaznaczając, że strażacy z OSP w Rozborzu Długim dobrze rozumieją powiedzenie „chcesz być bezpieczny to bądź przygotowany na najgorsze”.

W myśl tych słów podjęli starania o poprawę wyposażenia bojowego i osiągnęli sukces. Poświęcony dzisiaj samochód to efekt współpracy z wieloma życzliwymi nam ludźmi. Dzięki nim została zgromadzona odpowiednia kwota pieniędzy i był możliwy zakup tego nowoczesnego sprzętu. Ogólny koszt samochodu to kwota 177 000 zł dofinansowano ze środków:

Gminy Pruchnik

kwota 55 000,00 zł


Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

kwota 50 000,00 zł


Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

kwota 50 000,00 zł


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

kwota 22 000,00 zł


Pan Burmistrz serdecznie podziękował za okazaną pomoc w pozyskaniu środków tym, którzy się do tego przyczynili, min:

 • Ministrowi Mieczysławowi Kasprzakowi za środki z KG PSP,
 • Dyrektorowi Biura Terenowego ZOSP w Przemyślu Adamowi Szumełdzie za środki z ZG ZOSP,
 • P. Dyr. Grażynie Zawada za środki z WFOŚiGW,
 • Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruchniku i Radnym Rady Miejskiej za środki z budżetu gminy-
 • Komendantowi Powiatowemu PSP w Jarosławiu Piotrowi Białemu za przychylność naszej jednostce i pomoc merytoryczną podczas ubiegania się o środki,
 • pracownikom UM w Pruchniku za sprawne przeprowadzenie całej procedury składania wniosków, postępowania przetargowego.

Na koniec Pan Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika skierował kilka ciepłych słów do Zarządu jednostki OSP w Rozborzu Długim, podkreślając, że był inicjatorem i głównym koordynatorem wszystkich zabiegów.

W uroczystościach uczestniczyli min:

 1. Pan Mieczysław Kasprzak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
 2. Pan Józef Szkoła – Wicestarosta Jarosławski
 3. Pan Henryk Szczepanik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego
 4. dh Adam Szumełda – Dyrektor Biura Terenowego ZOSP w Przemyślu
 5. dh Stanisław Górski – Prezes ZP ZOSP RP w Jarosławiu
 6. Leszek Jędrzejczyk – Zastępca Prezesa Zarządu NAFTOMONTAŻ Przemyśl sp. z o.o.
 7. Pani Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik
 8. Pan Władysław Flak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku

 Uroczystość była również okazją do odznaczenia 6 strażaków medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz 4 druhów odznakami „Strażak wzorowy”

  Wejscia: 3031