strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 11 października 2011 20:25

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 18 października 2011r. o godz. 1300 w  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Porządek obrad X Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z IX Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 rok,
  2. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn „Wodociąg – Korzenie”,
  3. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruchniku,
  4. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku,
  6. zmieniająca uchwałę przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Księdza Bronisława Markiewicza w Pruchniku,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Pruchniku,
 7. Interpelacje i wolne wnioski:
  • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pruchnik za rok szkolny 2010/2011.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.


Władysław Flak                   
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku

  Wejscia: 2093