strona domowa
strona domowa
Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00", w tym budowa chodnika

 

Całkowita wartość inwestycji: 767 197,00 zł

Dofinansowanie FDS: 406 983,00 zł

Termin realizacji zadania liczony od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do złożenia rozliczenia końcowego do Instytucji Dotującej: 26.08.2019 r.- 17.12.2020 r.

Wykonawcą robót jest firma: „USŁUGOWIEC” Marcin Krzysztan Wola Węgierska 1, 37-560 Pruchnik
Zakres robót obejmuje m. in.:

 • Roboty przygotowawcze
 • Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
 • Roboty ziemne
 • Likwidacja kolizji sieci
 • Podbudowy
 • Nawierzchnie
 • Rowy kryte i przepusty
 • Elementy ulic
 • Roboty wykończeniowe
 • Oznakowanie poziome
 • Oznakowanie drogi

Dokumentację techniczną, obmiary itp. można znaleźć w zakładce zamówienia publiczne/Przetargi/2019 (nr postępowania IZ 271/6/2020) lub pod linkiem https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6586&idmp=408&r=r

  Wejscia: 117