strona domowa
strona domowa
Konsultacje projektu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi.
poniedziałek, 24 października 2011 08:30

 

Burmistrz Pruchnika zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

Konsultacje odbywają się od 24 października do 8 listopada 2011 roku. Treść projektu programu współpracy i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pruchniku ul. Rynek 1 w pok. 13 na I piętrze.

 

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

 

Ankieta


 

z up. Burmistrza   
mgr Stanisław Kłopot
Zastępca Burmistrza

  Wejscia: 1997