strona domowa
strona domowa
Zimowe utrzymanie dróg
poniedziałek, 15 lutego 2021 08:23

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami na drogach, spowodowanymi opadami śniegu oraz porywistym wiatrem, przedstawiamy najważniejsze informacje, dotyczące zarządców dróg oraz zgłaszania problemów z przejezdnością poszczególnych odcinków dróg.

 

Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Pruchnik:

  • droga Nr 880 relacji Jarosław - Pruchnik (do skrzyżowania na Węgierce w kierunku Przemyśla)
  • droga Nr 881 od skrzyżowania na Węgierce w kierunku Kańczugi (ul. Jarosławska, ul. Jana Pawła II, ul. Kańczudzka, Rozbórz Długi)

Zarządcą powyższych odcinków dróg jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu z siedzibą w Koniaczowie - http://www.pzdw.pl/

tel. – 16 621-28-38

 

 


 


Drogi powiatowe na terenie Gminy Pruchnik:

 


Zarządcą powyższych odcinków dróg jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu - http://pzdjaroslaw.pl/

Problemy występujące na drogach powiatowych związane z zimowym utrzymaniem dróg należy zgłaszać do dyżurnych Powiatowego Zarządu Dróg pracujących w godz. 4:00 do 20:00 pod numerem telefonu

16 621-64-49


 


 

 

Drogi gminne na terenie Gminy Pruchnik

 

– wszystkie pozostałe drogi publiczne, nie będące drogami prywatnymi i wewnętrznymi – problemy z zimowym utrzymaniem dróg gminnych należy zgłaszać pod nr tel.

16 623-61-23
 

 

Ważna sprawa – utrzymanie chodników


Przypominamy również mieszkańcom Gminy Pruchnik oraz zarządcom nieruchomości usytuowanych wzdłuż chodników o konieczności „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz §4. ust 1 i 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik przyjętego Uchwałą Nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. (zmienionej uchwałą Nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 09.12.2019 r.).

 

 

 

Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/%C5%9Bnieg-droga-zimowe-utrzymanie-zima-567720/

  Wejscia: 508